Jaarvergadering Sint Bernard op 1 december 2019

Jaarvergadering

Het bestuur van Sint Bernard nodigt alle leden van de vereniging uit voor de jaar- vergadering op zondag 1 december 2019

Plaats:    Skicentrum de Wijchense Berg, Heumenseweg 180 Alverna (Wijchen)

Tijd:        11.30 uur (na de SneeuwFit training of Nordic Walking wandeling)

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Verslag vergadering van 16 december 2018.  Het verslag van de vergadering is gepubliceerd op de website www.st-bernard.nl
  4. Jaarverslag
  5. Financieel overzicht boekjaar 01.04.2018 – 31.03.2019
  6. Verslag kascommissie / benoemen nieuwe kascommissie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Leden van Sint Bernard zijn de leden die in het afgelopen jaar deel hebben genomen aan een van de trainingen (strippenkaart) en de vrienden van Sint Bernard.