Bestuur en Activiteiten commissie

BESTUUR

Voorzitter: Jacco Bosch Tel.:024 3582713
jaccobosch@hetnet.nl
Penningmeester : Suzanne Verspeek Tel.:024 6776757
suzanne@verspeekmail.nl
Trainingscoördinator / ledenadministratie Margo Bom Tel.:06 2194 8537
jlbom@familiebom.nl
Algemeen/notulist: Marium Lahm Tel.:06 4412 4696
mw@lahm.me

Activiteiten commissie

Hans Schamp  06 4469 4934  j.m.schamp@online.nl
Joop Bom  06 2242 8408  jlbom@familiebom.nl
Henk Beeke  06 2149 8057  h.beeke@upcmail.nl

Doorgeven van adreswijzigingen

Nieuw adres, telefoonmummer of e-mail, stuur je adreswijziging naar het secretariaat /ledenadministratie van Skivereniging Sint Bernard.