Verslag jaarvergadering 16 december 2018

Vergadering 16 december 2018   Tijd : na afloop van de training (11.30uur) Agenda: 1: opening 2: ingekomen stukken 3: verslag jaarvergadering van december 2017 4: jaarverslag St. Bernard 5: financieel overzicht boekjaar 01.04.2017- 31.03.2018 6: verslag kascommissie/benoemen nieuwe kascommissie 7: plannen en activiteiten nieuwe jaar 8: rondvraag 9: sluiting.   Opkomst : 28 personen […]

Lees verder