Contributie en strippenkaartprijzen

Contributie

Het lidmaatschap van Sint bernard is voor het jaar 2022 vastgesteld op 2 strippen. De verschuldige contributie zal per 1 januari as met het strippensaldo worden verrekend.

Vriend van Sint Bernard

Neem je niet deel aan de trainingen, maar wil je wel meedoen met de activiteiten die worden georganiseerd door Sint Bernard, dan kun je voor €10,00 per jaar lid worden van de ´Vrienden van Sint Bernard´.

Je ontvangt dan ook ons nieuwsbrief.

Strippenkaartprijzen

Voor de trainingen maken we gebruik van de bekende strippenkaart.
Door de aanschaf van een strippenkaart kun je aan alle trainingen deelnemen. Je ontvangt overigens niet echt een strippenkaart. De trainer tekent per les aan of je bent geweest en dus een strip hebt verbruikt. Het saldo-overzicht kun je terugvinden op de homepage van deze website.

Afhankelijk van de soort training en of activiteit worden er per keer één of meer strippen afgeschreven. Het aantal strippen dat per type training geldt, staat vermeld in het trainingsschema.

Tarief strippenkaarten:

 • 10-strippenkaart € 42,00
 • 20-strippenkaart € 80,00

Opmerkingen

 • De strippenkaart is na aankoop maximaal 9 maanden (voor een 10 strippenkaart) en 12 maanden (voor een 20 strippenkaart) geldig

Let op:

 • Bij het overschrijven graag duidelijk aangeven wie het betreft. Als je bijvoorbeeld ook voor je partner overmaakt, is het soms niet duidelijk bij welke persoon de overschrijving hoort
 • Ben je lid van de Nederlandse Ski Vereniging, dan het lidmaatschapnummer bij de overschrijving vermelden
 • Er wordt, behoudens bij ziekte, geen restitutie van gekochte strippen verleend. Eventuele restitutie bij calamiteiten is ter beoordeling van het bestuur.

Strippenkaarten kunnen worden betaald door het bedrag over te maken op

 • ING rekeningnummer:  2045438 
  • IBAN     NL82INGB0002045438
  • BIC       INGBNL2A
 • t.n.v. penningmeester s.v. Sint Bernard, p/a Notenhof 6 – 6641 JV  BEUNINGEN o.v.v. strippenkaart en naam