Jaarvergadering SV Sint Bernard

Fout: svp datum opnieuw instellen.

Tijd: Na afloop van de training (11 uur 30)

Locatie: Ski Berg Alverna

Agenda:

1: opening

2: ingekomen stukken

3: verslag jaarvergadering van december 2018

4: jaarverslag St. Bernard

5: financieel overzicht boekjaar 01.04.18-31.03.19

6: verslag kascommissie/benoemen nieuwe kascommissie

7: plannen en activiteiten nieuwe jaar

8: rondvraag

9: sluiting