Privacy

Privacy en veiligheid

Skivereniging St-Bernard, waarbij je als lid bent aangesloten, is graag eerlijk wat betreft het beschikken over je persoonsgegevens Hieronder kun je lezen welke gegevens we van je gebruiken en waarom we dit nodig hebben. Heb je nog vragen hierover, kun je contact opnemen met ons bestuur (info@st-bernard.nl)

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Privacy van persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Omdat we ons willen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, verwerken wij je persoonsgegevens zorgvuldig en beveiligd. Alleen leden van het bestuur hebben toegang tot je persoonsgegevens, en dat alleen met een beveiligde code, die alleen bij de desbetreffende bestuursleden bekend is. Het doel waarvoor wij je gegevens gebruiken is het verschaffen van informatie, omtrent activiteiten en alles wat voor het functioneren van onze vereniging noodzakelijk is. Wij delen je persoonsgegevens met de Nederlandse Skivereniging, waarbij wij verenigingslid zijn. De N.S.V. is op hun beurt weer gebonden aan de nieuwe Privacywet

Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kun je je afmelden – via email. Nieuwsbrieven en e-mails worden verzonden onder BCC.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Vragen over ons privacy-beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kan je te allen tijde richten aan een van de bestuursleden